display result search
منو

آینه حسن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 54 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
جهان و هرچه دراو هست صورتند و تو جانی
چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن
با تو ز جان شیرین، شیرین تر است مردن
مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد
آیینه بر بگوید خوش منظر است مردن
این سر نشان مردن وان سر نشان زادن
زان سر کسی نمیرد نی زین سر است مردن
بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو
مگریز اگرچه حالی شور و شر است مردن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:08

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی