display result search
منو

برکت

 • 6 قطعه
 • 8':10" مدت زمان
 • 1 دریافت شده
آلبوم پاپ

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:50
  تو ستاره ی غریبی تو شكوه باور من شب عاشقی ست یارا بنشین برابر من تو چه كرده ای كه با تو شده عشق تار و پودم تو چه كرده ای كه عمری ست پی تو در سجودم تو چه كرده ای كه عمری ز پی ات دویده ام من به خدا قسم كه با تو به خدا رسیده ام من چه شكسته ایستادی په شكسته تر پریدی به طواف عاشقان حرم خدا رسیدی علیرضا قزوه
 • 4:30
  دست از طلب ندارم تا كام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر كز آتش درونم دود از كفن برآید بنمای رخ كه خلقی واله شوند و حیران بگشای لب كه فریاد از مرد و زن برآید حافظ
 • 5:40
  نمی دانم چه می خواهم بگویم زبانم در دهان باز بسته است در تنگ قفس باز است و افسوس كه بال مرغ آوازم شكسته است نمی دانم چه می خواهم بگویم غمی در استخوانم می گدازد خیال ناشناسی آشنا رنگ گهی می سوزدم گه می نوازد پریشان سایه ای آشفته آهنگ ز مغزم می تراود گیج و گمراه چو روح خوابگردی مات و مدهوش كه بی سامان به ره افتد شبانگاه درون سینه ام دردی ست خونبار كه هم چون گریه می گیرد گلویم غمی آشفته دردی گریه آلود نمی دانم چه می خواهم بگویم هوشنگ ابتهاج
 • 8:01
  همه عمر برندارم سر از این خمار مستی كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی كه حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو هم چنان كه هستی سعدی تو اگه پرنده باشی چشای من آسمونه راز پركشیدنت رو كسی جز من نمی دونه واسه من سخته كه بی تو بنویسم مشق پرواز با صدای ساز خسته ، تر كنم گلوی آواز من و تو گرچه اسیریم ، حیفه از غصه بمیریم بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم جای پر زدن زمین نیست توی قلب آسمونه قصه ی مرگ و جدایی ، تو كتابا جا می مونه نگو عمرمون تموم شد بعد از این دیگه غمی نیست بیا فردا رو بسازیم این كه فرصت كمی نیست اشك پاكتو نگه دار واسه غسل تن پرواز زنده كن صدای سازو كه رسیده وقت آواز مزدا شاهانی
 • 2:23
  بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد تو ساعتی ننشستی ، كه آتشی بنشانی سعدی
 • 8:10
  مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من ای یار كه منم زنده به بوی تو به گل روی تو مرو ای دوست مرو ای دوست بنشین با من و دل بنشین تا برسم مگر به شب موی تو تو نباشی چه امیدی به دل خسته ی من تو كه خاموشی بی تو به شام و سحر چه كنم با غم تو مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من ای یار كه منم زنده به بوی تو به گل روی تو بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل بنشین تا برسم مگر به شب موی تو چه كنم با دل تنها كه نشد باور من تو و ویرانی ، خاموشی كوهم اگرچه كنم با غم تو چه كنم با دل تنها چه كنم با غم دل چه كنم با این درد دل من ای دل من اهورا ایمان

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی