display result search
منو

کوهستان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 213 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
شبها آهنگ جانسوزی
پیچید در قلب کوهستان
بانگی از نایی آتش بار
همچون بانگ نای چوپان
تنها هر شب آنجا
صیدی نیمه جان
دور از آشیان راهی بیکران می‌ پوید
نقش آرزو گاهی در زمین
گه در آسمان می‌ جوید
می جوید عشقی را
کز دنیایی دیگر باشد
وز دنیایی بهتر باشد
چون شمعی همه شب
بر رخ او خنده زند
مهرش بر سر باشد
کی جز ناکامی کامش باشد
کی جز محنت فرجامش باشد
او از خون دل می در جامش باشد
او از یاران یاری می خواهد
او از می هوشیاری می خواهد
می خواهد صیدی وحشی رامش باشد
آه اما کی گردد پیدا
یار غمخواری در دنیا
دل باید ماند تنها
شبها آهنگ جانسوزی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:05

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی