display result search
منو

کاخ سیاه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 18 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون استکبار جهانی
تیره کردی تمام جهان را
خسته کردی زمین و زمان را
دشمنی دشمن مهر و پیوند
دشمن کینه توز خداوند
رو سفید از تو نفس گناه است
هر چه در کاخ داری سیاه است
پایمال از تو حق بشر شد
رنج و درد زمین بیشتر شد
راستی در جهان جان گرفته
دور نیرنگ پایان گرفته
چشمه ها در کمین سرابند
نقشه های شیاطین برآبند
پاسخ کینه های تو کین است
قتلگاه تو ایران زمین است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:03

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی