display result search
منو

دشت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 419 دریافت شده
تصنیف ارکسترال در فضای موسیقی دستگاهی
در نوازش‌ های باد در گل لبخند دهقانان شاد
در سرود نرم رود، خون گرم زندگی جوشیده بود
نوشخند مهر آب، آبشار آفتاب
در صفای دشت من کوشیده بود
روزگاران گشت و گشت...
داغ بر دل دارم از این سرگذشت
داغ بر دل دارم از مردان دشت
یاد باد آن خوش نوا آواز دهقانان شاد
یاد باد آن دلنشین آهنگ رود
یاد باد آن مهربانی های باد
« یاد باد آن روزگاران یاد باد»
دشت با اندوه تلخ خویش تنها مانده است
زان همه سرسبزی و شور و نشاط
سنگلاخی سرد بر جا مانده است
آسمان از ابر غم پوشیده است
چشمه سار لاله ها خوشیده است
جای گندم های سبز
جای دهقانان شاد
خارهای جانگزا جوشیده است
بانگ بر می دارم از دل
خون چکید از شاخ گل، باغ و بهاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد
سرد و سنگین، کوه می گوید جواب:
خاک، خون نوشیده است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 8:05

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی