display result search
منو

دلدار صادق

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 65 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
ای عاشقان ای عاشقان
جان می‌ رسد جان می‌ رسد
مهری در افشان می‌ دمد
ماهی فروزان می‌ رسد
آید نوای کاروان بر گوش جان
وان دلستان تا دل ستاند زین و آن
اینک شتابان می رسد
رخسار ماهش را ببین
زلف سیاهش را ببین
برق نگاهش را ببین
یوسف به کنعان می رسد
مطرب نوایی ساز کن
شوری دگر آغاز کن
با نغمه ای اعجاز کن
اکنون که جانان می رسد
مهر سحر ماه صفا بحر گوهر گنج وفا آیینه ایزد نما
خورشید ایمان می رسد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:41

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی