display result search
منو

چه شب ست یارب امشب که ز پی سحر ندارد

  • 1 قطعه
  • 15':24" مدت زمان
  • 1543 دریافت شده
ساز و آوازی با اجرای تار: فرهنگ شریف، ویولون: اسدالله ملک، آواز: محمود محمودی خوانساری
چه شب ست یارب امشب که ز پی سحر ندارد
من و این همه دعاها که یکی اثر ندارد
غلط است اینکه گویند به دل ره ست دل را
دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد
وحشی بافقی

از غم شیرین یکی ساده نهاد
بی خبر فرهاد را اندرز داد که
که به خود جور و ستم چندین مکن
جان شیرین بر سر شیرین مکن
گفت فرهادش که پند ای چاره جوی
وه چه شیرین می دهی شیرین بگوی
مهرداد اوستا

همه زهر خورده پیکان خورم و رطب شمارم
چه کنم که نخل حرمان به از این ثمر ندارد
وحشی بافقی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی