display result search
منو

حماسه عشق

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 20 دریافت شده
ترانه پاپ با مضمون واقعه عاشورا
وقتی خدا با خلقتش می خواد خدایی بکنه
قدرتشو نشون بده هنر نمایی بکنه
خدنگ خورشید و واسه شکستن شب می‌ سازه
با گوهر پاک علی حسین و زینب می‌ سازه
وقتی که لگام عشق بر مرکب خون زد مرد
قد کرد علم زینب مردانه تر از صد مرد
چون پرچم پیروزی بر پا قد و قامت کرد
از فصل شرف حرفی خوش خواند و قیامت کرد
وقتی خدا می خواد کسی باقی بی عدم باشه
پیش فرشته باعث آبروی آدم باشه
موج حماسه ساز عشق راهی کربلا بشه
تا که شکوه همتش اوج حماسه ها بشه

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی