display result search
منو

مژده وصل

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 90 دریافت شده
آواز در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ماه محرم
در عزایت چه کنم گر نکنم خاک به سر
زین مصیبت چه خورم گر نخورم خون جگر
چه برم گر نبرم مژده ی وصلت به روان
چه دهم گر ندهم وعده ی رویت به نظر
خیل انصار تو را تن به زمین، سر به سنان
آل اطهار تو را دل به تعب جان به خطر
روی گلگون شقف سرخ شد از خون حسین
تا شود شاهد این خون به بر داور خویش

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:55

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی