display result search
منو

نقش حسین

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 319 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
برخیز ای انسان از خواب گران
دل را از غفلت برهان برهان
جان را از ذلت برهان برهان
حسین که بود حسین چه کرد
نقشی که از او سر زد تو همان کن
برخیز و بنای حق به جهان کن
هیهات هیهات من الذلت
رو بر میدان کن
کاخ دژخیمان را بلرزان، از پا فکن
نقش خودکامان را برآشوب، بر هم بزن
مردانه در میدان ها سرفراز
خونین پرچم حق را برفراز

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:26

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی