display result search
منو

عاشورا

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 206 دریافت شده
تصنیف ارکسترال در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون عاشورا
زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت
گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت
رندان تشنه لب را جامی نمی‌دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا
سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‌جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندید
جانا روا نباشد خونریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
یک ساعتم بگنجای در سایه ی عنایت

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:04

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی