display result search
منو

جان نازنین

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 278 دریافت شده
آواز و تصنیف بیات اصفهان ساخته مهرداد دلنوازی، 1382
این خط جاده ها که به صحرا نوشته اند
یاران رفته با قلم پا نوشته اند
سنگ مزار ها همه سر بسر نامه ایست
کز آخرت به مردم دنیا نوشته اند

بسیار سالها به سر خاک ما رود
کاین آب چشمه آید و باد صبا رود
این پنج روزه مهلت ایام آدمی
بر خاک دیگران به تکبر چرا رود
دامن کشان که می‌ رود امروز بر زمین
فردا غبار کالبدش در هوا رود
اینست حال تن که تو بینی به زیر خاک
تا جان نازنین که برآید کجا رود
بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست
سعدی مگر به سایه ی لطف خدا رود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی