display result search
منو

سرود نماز جمعه

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 209 دریافت شده
سرود با همراهی ساز و سرود تنها
به نام خداوند بخشنده مهربان
ای کسانی که ایمان آورده اید
زمانی که شما را برای نماز روز جمعه بخوانند
فی الحال به ذکر خدا بشتابید و کسب و تجارت رها کنید
که این اگر بدانید برای شما بهتر خواهد بود
آمد ندایی از ارش برخیز ای مسلمان
فسعو الی ذکر الله بشنو نوای قرآن
سر تا به پا فضیلت باشد نماز جمعه
زیبا و باشکوه است راز و نیاز جمعه
برخیز تا خدا را در جمع خود بجوییم
با خیل پاک یاران حق را سپاس گوییم
ای قطره های تنها دریا شوید و دریا
تا کاخ اهرمن را از جا کنیم از جا
می خواندت خداوند لبیک گوی و برخیز
از بنده رها شو با دیو نفس بستیز
بانگ رسای تکبیر از غم گسسته زنجیر
هنگامه رهاییست نهضت شده فراگیر
جمع عظیم یارانگویای اتفاق است
در قلب پاک مومن ایمان و اشتیاق است
ما خصم شرق و غربیم با ظلم در نبردیم
آیین مصطفی را الگوی خویش کردیم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:46
  • 3:57

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی