display result search
منو

خانه ام ابریست

 • 2 قطعه
 • 5':49" مدت زمان
 • 2 دریافت شده
ترانه پاپ

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 5:11
  مرگ من روزی فـــرا خـــواهد رسید در بهـــــاری روشن از امــواج نـــور در زمستــــان غبــــار آلــــــود و دور یـا خـزانی خـالی از فریــــــاد و شور مرگ من روزی فــــرا خــواهد رسید روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر ســــایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا دیدگـــــانم همچو دالان هــــای تــــــار گـــونه هـــایم همچو مرمر هـای سرد ناگهــــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود من تهی خــــواهم شد از فریــــاد درد می خزند آرام روی دفترم دستهایم فارغ از افسون شعر یاد می آرم كه در دستان من روزگاری شعله میزد خون شعر در اتاق كوچكم پا می نهد بعد من با یاد من بیگانه ای در بر آینه می ماند به جای تار مویی نقش دستی شانه ای می رهم از خویش و میمانم ز خویش هر چه بر جا مانده ویران می شود روح من چون بادبان قایقی در افقها دور و پنهان میشود می شتابند از پی هم بی شكیب روزها و هفته ها و ماهها چشم تو در انتظار نامه ای خیره میماند به چشم راهها بعد ها نام مرا باران و باد نرم میشویند از رخسار سنگ گور من گمنام می ماند به راه فارغ از افسانه های نام و ننگ (فروغ فرخزاد)
 • 5:49
  خانه ام ابری است یكسره روی زمین ابری است با آن . از فراز گردنه ، خرد و خراب و مست باد می پیچد . یكسره دنیا خراب از اوست. وحواس من . آی نی زن ، كه تو را آوای نی برده است دور از ره كجایی؟ خانه ام ابری ست اما ابر بارانش گرفته است. در خیال روزهای روشنم كز دست رفتندم ، من به روی آفتابم می برم در ساحت دریا نظاره. و همه دنیا خراب خرد از باد است، و به ره ، نی زن كه دایم می نوازد نی، در این دنیای ابر اندود راه خود را دارد اندر پیش. (نیما یوشیج)

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی