display result search
منو

لحظه ها

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 76 دریافت شده
سرود ارکسترال
لحظه‌ ها می‌ گذرند
همچو یک رود روان
لحظه‌ ها می‌ گویند
گذران است جهان
لحظه‌ ها همچون ابر
می روند از پی هم
دوست باید باشیم
مثل گل با شبنم
ناممان گر خواهیم جاودانی باشد
لحظه هامان باید آسمانی باشد
مثل باران با دشت مهربان باید بود
بایدد از دریا گفت باید از چشمه سرود
رنگ شادی بزنید بر تن سایه آب
تا پر از گل بشود باغ سبز دل ما


آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:55

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی