display result search
منو

سرزمین جاوید

  • 1 قطعه
  • 4':09" مدت زمان
  • 129 دریافت شده
ترانه پاپ میهنی
سرزمین پاک و جاویدان من
ای کهن خاک وطن ایران من
روزگاران گذشته یادگار
در قفس آزادگی را می نهاد
کرده بودند خانه را گور زمان
مدفن مرد و زن و پیر و جوان
نور خورشید و حضور گرم یار
آمدند در قلبهای بیقرار
مردمان دست بر دست هم زدند
همچو کاوه دست بر آتش زدند
شد برون ضحاک از خاک گران
شد بهار در پیش چشمانش خزان
خانه با خون عزیزان باغ شد
مادر ایران زمین دلشاد شد
دشمنان ماندند انگشت بر دهان
کارزار آغاز شد با آن بدان
مانده بود تنها نهال استوار
هم قسم گشتند نهال است ماندگار
دل به هم دادند عشاق وطن
جان زکف راندند برای این وطن
خون به پای آن نهال میریختند
قلب و جان را بر نهال آویختند
نو نهال با عشق یاران قد کشید
آن نهال شد عاقبت سرو امید
دشمن از همت ما شد شرمگین
سرو مانده همچنان مثل نگین
باز آمد فصل آزمونی دگر
همت خود را در این آزمون نگر
با حضور تازه ات شعری بخوان
در گذار این جهان بر جا بمان
ای تو ای ایران من ایران من
سرزمین پاک و جاویدان من
علی صالحی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی