display result search
منو

آفاق ایمان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 26 دریافت شده
ترانه پاپ
سزاوار جان غربت خاک نیست
که در تیرگی نور افلاک نیست
رها شو ز تن تا همه جان شویم
به خود باز گردیم و انسان شویم
به خود باز گردیم و در جان خویش
بجوییم اسرار پنهان خویش
به اشکی که می جوشد از عمق جان
بشوییم چشم از غبار زمان
دوباره به آغاز باید رسید
به سرچشمه راز باید رسید
بیا محو خورشید باور شویم
در آفاق ایمان شناور شویم
بگیریم چشم از فریب سراب
بنوشیم از چشمه آفتاب
به زخم دل عشق مرهم شویم
صدای محبت به عالم شویم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:53

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی