display result search
منو

زمان بی کرانه

 • 6 قطعه
 • مدت زمان
 • 1 دریافت شده
آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی
نوازنده ی سنتور: هادی ابراهیمی
نوازنده ی تار: حمیدرضا حسن پور
نوازنده ی نی: مسعود ابراهیمی
نوازنده ی کمانچه: کاوه معتمدیان
نوازنده ی عود: نوا سلیمانی

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 4:59
 • 4:39
  امروز نه آغاز و نه انجام جهان است اي بس غم و شادي كه پس پرده نهان است گر مرد رهي، غم مخور از دوري و ديري داني كه رسيدن هنر گام زمان است هوشنگ ابتهاج
 • 2:38
  آبي كه برآسود زمينش بخورد زود دريا شود آن رود كه پيوسته روان است هوشنگ ابتهاج
 • 3:20
  دردا و دريغا كه در اين بازي خونين بازيچه ي ايام دل آدميان است اي كوه تو فرياد من امروز شنيدي دردي ست در اين سنه كه همزاد جهان است
 • 6:08
  عمريست تا از جان و دل اي جان و دل مي خوانمت تو نيز خواهان مني مي دانمت مي دانمت گفتي اگر داني مرا آيي و بستاني مرا اي هيچ گاه ناكجا گو كي كجا بستانمت منشين خموش اي جان خوش اين ساكتي ها را بكش گر تن به آتش مي دهي چون شعله مي رقصانمت اي خنده ي نيلوفري در گريه ام مي آوري بر گريه مي خندي و من در گريه مي خندانمت اي من تو بي من كيستي چون سايه بي من نيستي همراه من مي ايستي همپاي خود مي رانمت
 • 7:24

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی