display result search
منو

پور سینا

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 58 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
بیایید بیایید کزین بحر گریزیم
به شبگیر به شبدیز چو اروند گریزیم
به شیرین خبر شد چو خسرو ثمر شد
ببر کن که ما تا سمرقند گریزیم
به شیرویه دیدیم که هرزست و شرزه
ازین مار گرزه به یک چند گریزیم
پس صید مینا چه کور و چه بینا
که چون پور سینا به الوند گریزیم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:19

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی