display result search
منو

ساز و آواز راست پنجگاه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 151 دریافت شده
ساز و آواز در فضای موسیقی دستگاهی
در خم زلف تو از اهل جنون شد دل من
واندر آن سلسله عمریست که خون شد دل من
هم مگر با سر زلف تو چه پیوندی داشت
که پریشان شد و از خویش برون شد دل من
این همه فتنه مگر زیر سر زلف تو بود
که گرفتار، بدین سحر و فسون شد دل من

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 15:59

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی