display result search
منو

شیشه عمر اهریمن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 98 دریافت شده
ترانه ای با صدا و آهنگسازی مجید اخشابی و شعری از محمدعلی معلم‌ دامغانی ضبط شده در سال 1381
زلف مهم شکن شکن
داغ دلم چمن چمن
ما هم اسیر چاه شب
جانم اسیر تن
بوالعجب است عاشقان
در کف دیو مانده من
در کف من ز بوالعجب
شیشه عم اهرمن
گفت جهان خدیو ما
در کف ماست دیو ما
مانده چرا به خان غم
رستم زال و دیو ما؟
پرده دگر کنید حال
زخمه زنان نیو ما
تا که جهان دگر شود
یکسره از غریو ما
تا که نکوست رای ما
نیست بدی سزای ما
پند جهان خدیو ماست
حکم جهان خدای ما
چاره پای بسته چیست؟
دست گره گشای ما
ای همه در هوای او
هم ره رهنمای ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی