display result search
منو

آمریکا فتنه زمانه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 81 دریافت شده
سرودی با آهنگسازی علی رحیمیان
ای فتنه زمان
در پهنه زمین
ای خصم بدگهر
ای دشمن خدا
ای دشمن بشر
پر از فتنه کرده تمام جهان
کجا مانده از جور تو در امان؟
ندیده جهان از تو درنده‌تر
تویی ریشه درد و رنج بشر
ای فتاده چو درنده ای در جهان
زده بر صف گله بی شبان
مترسان ز چنگ و ز دندان مرا
که پرورده یزدان به ایمان مرا
ز کردار پیشنیه عبرت بگیر
مزن پنجه بر خانه ای گرگ پیر
اگر با دلیران نبرد آوری
دل شرزه شیران به درد آوری
درافتی به چنگ شیر دمان
نماند ز نام ات ز گیتی نشان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی