display result search
منو

آواز بیات اصفهان (میان بکار فربند و کار راه بساز)

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 52 دریافت شده
تکخوانی محمد گلریز همراه با دکلمه
میان به کار فرو بند و کار را بساز
که کار سخت مخوف است راه نیک دراز
ز جنبش تو سبق بردنی نیاید لیک
بکوش تا ز رفیقان خود نمانی باز
چو حلقه بر در این آستانه سر میزن
مگر بار دهندت درون پرده ی راز
به دست کوته ازان شاخ بر نشاید چید
قدم بلند نه و دست همت اندر یاز
ز حق چو دور شوی باطلت نماید رخ
ز باطلت چه گشاید دمی به حق پرداز
چه روزها بر معشوقه در نیاز شدی
که قامت تو شبی خم نشد به وقت نماز
چو سایه بر سر این خاکدان چه میگذری
بکوش و سایه ی همت بر آسمان انداز
تو اسب عمر پی مال کرده تیز و بدان
که مال در ده و گیرست و عمر در تگ و تاز
زمانه چون ز فرازت به شیب خواهد برد
دویده گیر بسی سال در نشیب و فراز
نگاه کن که ز پیش تو چند کس رفتند
که یک نشانه از آن رفتگان نیامد باز
به راه بادیه گر فخر می‌کنی رفتن
میان خواجه چه فرقست و اشتران جهاز
چو اوحدی ز در بندگی مگردان رخ
که ضایعت نگذارد خدای بنده‌ نواز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی