display result search
منو

آواز سه گاه (گهی به کعبه جانان سفر توانی کرد)

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 41 دریافت شده
تکخوانی قوام ‌نیا
گهی به کعبه جانان سفر توانی کرد
که در منای وفا ترک سر توانی کرد
به راه عشق توانی که رهسپر گردی
اگر که سینه خود را سپر توانی کرد
به چاربالش خواب آن‌ گهی تو تکیه زنی
که تن نشانه تیر سپر توانی کرد
نسیم صبح مراد آن‌گهی کند شادت
که خدمت از سر شب تا سحر توانی کرد
اگر بلند شوی از حضیض وهم و خیال
ز اوج عقل چو خورشید سر توانی کرد
ره ار چه تیره و تار است و طی او مشکل
ولی به همت اهل نظر توانی کرد
جدا مشو ز غم دوست «مفتقر» هرگز
که چاره دل از این رهگذر توانی کرد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی