display result search
منو

آواز سه گاه (دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی)

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 37 دریافت شده
تکخوانی مداح
دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی
زنهار بد نکن که نکرده است عاقلی
باری نظر به خاک عزیزان رفته کن
تا مجمل وجود ببینی مفصلی
از مال و جاه و منصب و اقبال و تخت و بخت
بهتر ز نام نیک نکردند حاصلی
دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد
هرگز نبود دور زمان بی‌ تبدلی
مرگ از تو دور نیست وگر هست فی‌المثل
هر روز باز می‌رویش پیش، منزلی
بعد از خدای هر چه تصور کنی به عقل
ناچارش آخریست همیدون که اولی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی