display result search
منو

خورشید وطن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 18 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون خرمشهر
خاکت شده خونین ز شهیدان
تا بر تن تو دمیده ایمان
خورشید وطن تو شهر خونی
از نام تو خرم شده ایران
سرها به فدای خاک پاکت
آزاد شده‌ای به فر قرآن
از مام وطن جدا نی تو
تو مایه وحدتی و ایمان
عشق تو و موج رود کارون
شد مایه نصرت اسیران
خاکت شده مامن شهیدان
اباد شوی به لطف یزدان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:52

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی