display result search
منو

هزاران خواستار

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 66 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون بهار
ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید
کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید
کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید
تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید
چو اول باغ تو بلبل به دیدار آید
تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید
کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید
چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید
بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پا آید
ازین خوشتر شود فردا کزو بانگ هزار آید
ازین فرخنده فروردین و خرم جشن نوروزی
نصیب ملت ایران سعادت باد و پیروزی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:19

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی