display result search
منو

شهد آزادی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 85 دریافت شده
سرودی با صدای حسن همایونفال و شعری از حمید سبزواری و آهنگسازی مجید اخشابی
وقتی امام آمد
آزردگان را شهد آزادی به کام آمد
وقتی امام آمد
سرور آمد سلام آمد
سرمایه امید و عشق و احترام آمد
رفت آن سیه روزی که دامنگیر میهن بود
بر آسمان مهتری ببری تمام آمد
بیگانه رفت و فتنه رفت و آن طبیب دهر
تا آنکه بخشد زخم ما را التیام آمد
آن بهاری باغبان با دست مهر افشان
تا سبزه رویاند ز دشت سرخ فام آمد
وقتی امام آمد امید و ایمان هم ره روح قیام
وقتی امام آمد آزردگان را شهد آزادی به کام آمد


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی