display result search
منو

آتش آواز

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 112 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
تا داد سخن‌هایت جانا پر پروازم
با یاد گل رویت با غیر نپردازم
باران بهارانی شاد و چمن آرایی
بی روی تو دل خونم گل را ز چه بنوازم
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی
تا روی کنی پنهان با یاد تو دمسازم
هر روز زبان من شد نغمه گر رویت
بس شعله که برخیزد از آتش آوازت
تا داده سخن هایت جانا پر پروازم
با یاد گل رویت با غیر نپردازم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:17

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی