display result search
منو

صفوه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 331 دریافت شده
ترانه ی پاپ به دو زبان عربی و فارسی
آفتاب آینه سایه ی دیوار شماست
ماه چون چشم من دل شده بیدار شماست
شهریاران جهانید در خدا می داند
هستی از روز ازل تکیه به دیوار شماست
نفحات بهشتید در باغ ایمان
شده از عشق تان سبز دنیای انسان
مستیم مستیم از این عشق سوزان
آفرینش ز ازل سر به گریبان شماست
هفت دریا نمی از رحمت باران شماست
علت خلق جهانید و بدین والایی
آدم از روز ازل دست به دامان شماست
همگان را شفیعید در روز محشر
همه نور خدایید آل پیمبر
هستید شوقی در دل شوری در جان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:41

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی