display result search
منو

حجاب

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 1697 دریافت شده
سرود با مضمون حجاب
ای خواهرم ای رمز عصمت جلوه ایمان
ای بر سپهر آفرینش اختر تابان
ای گوهر رخشنده انگشتر عفت
باید بمانی از نگاه اهرمن پنهان
حفظ حجاب زن ز چشم مرد نامحرم
فرض است بر نسوان به حکم آیه قرآن
پاس حجاب و حرمت خود گر ندارد زن
گردد اساس اجتماع و خانه بی‌ بنیان
کی مانع کار است این حفظ و این پوشش
بازد نمی دارد از کار و از کوشش
خواهر ز نامحرم بپوشان زیور خود را
مثل صدف دایم نهان کن گوهر خود را
شد فاطمه در زیر پوشش نزد نابینا
چون بانوی کوثر بپوشاند منظر خود را
باشد حجاب از بهر هر زن سنگری محکم
کن پاسداری خواهر من سنگر خود را
اکنون بسیجی از برای نهی هر منکر
لبیک می گوید ندای رهبر خود را
فرمان اهریمن غیر از تباهی نیست
راه سعادت جز حکم الهی نیست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:14

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی