display result search
منو

حجاب

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 68 دریافت شده
سرود با مضمون حجاب
ای خواهرم ای رمز عصمت جلوه ایمان
ای بر سپهر آفرینش اختر تابان
ای گوهر رخشنده انگشتر عفت
باید بمانی از نگاه اهرمن پنهان
حفظ حجاب زن ز چشم مرد نامحرم
فرض است بر نسوان به حکم آیه قرآن
پاس حجاب و حرمت خود گر ندارد زن
گردد اساس اجتماع و خانه بی‌ بنیان
کی مانع کار است این حفظ و این پوشش
بازد نمی دارد از کار و از کوشش
خواهر ز نامحرم بپوشان زیور خود را
مثل صدف دایم نهان کن گوهر خود را
شد فاطمه در زیر پوشش نزد نابینا
چون بانوی کوثر بپوشاند منظر خود را
باشد حجاب از بهر هر زن سنگری محکم
کن پاسداری خواهر من سنگر خود را
اکنون بسیجی از برای نهی هر منکر
لبیک می گوید ندای رهبر خود را
فرمان اهریمن غیر از تباهی نیست
راه سعادت جز حکم الهی نیست

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:14

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی