display result search
منو

پیشگامان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 20 دریافت شده
سرود با اجرای گروه کر با مضمون بسیج
ای نوجوانان بسیج ای پیشتازان
پویندگان راه حق ای سرفرازان
ای دانش‌ آموزان پرشور و فداکار
نیرویتان پاینده ای آینده سازان
شعار پیشگامان ایمان قلم شجاعت
در راه علم کوشش در راه دین شهامت
الگوی هر بسیجی حسین فهمیده بود
او جلوه خدا را با چشم دل دیده بود
آن نوجوان حق گو در لحظه شهادت
مثل گل سپیده از شوق خندیده بود
ای جان نثاران شما سرمایه امیدید
با دست امدادتان مبلغ بسیجید
پرچم سازندگی به دوش بگیرید
باعث خوشنودیه خمینی کبیرید
شعار پویندگان ایمان قلم شجاعت
در راه علم کوشش در راه دین شهامت
سرسبز و شاد باشید گل های باغ ایمان
بازویتان توانا سیمایتان فروزان
با جان و دل بخوانید ای پیروان قرآن
پاینده باد رهبر درود بر شهیدان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:28

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی