display result search
منو

ساز و آواز شوشتری

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 104 دریافت شده
ساز و آواز در دستگاه همایون
ما بی‌غمان مست دل از دست داده ایم
همراز عشق و همنفس جام باده ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ ای
ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مخوان که همان لوح ساده‌ ایم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 7:24

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی