display result search
منو

دست دعا

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 91 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
پیش از طلوع خورشید وقتی سپیده سر زد
وقتی پرنده شب از بام خانه پر زد
برخاستم من از خواب رفتم وضو گرفتم
دست دعا گشودم یاری از او گرفتم
از پشت بام مسجد آمد ندای توحید
بار دگر به دلها نور نشاط بخشید
من جانماز خود را آهسته باز کردم
آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:47

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی