display result search
منو

شادی دل ها

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 64 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
هم نفس اینک قناری نغمه خوان،
بشنو از غوغای او شور امید
با نوای آشنایی می دهد
فصل سبز شادمانی را نوید
زندگی زیباست چون دیدار یار
شادی دل هاست از روی بهار
می توان با عشق در روی سینه ها
در خزان تصویر گل ها را کشید
می توان بر کوه چون فرهاد بود
نقش های خوب و زیبا را کشید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی