display result search
منو

قانون بهار

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 32 دریافت شده
ترانه ای با شعری از بامداد جویباری و آهنگسازی احمدعلی راغب و صدای محمد گلریز درباره مجلس خبرگان
مرغان چمن ز گل اطاعت کردند
قانون بهار را رعایت کردند
بس خبره باغبان گزیدند و کنون
از باغ و در و دشت حمایت کردند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی