display result search
منو

کوکب تابان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 100 دریافت شده
تصنیف همایون ساخته شهریار فریوسفی
چو نورش بر رسیده خاک هم ز عرش برین آمد
خدا را هر چه رحمت بود نازل بر زمین آمد
بر اشک آسمان تامه شد از روی زمین ماهی
که از شمع رخش خورشید خاکسترنشین آمد
هویدا گشت بر چرخ نبوت کوکبی تابان
که مهرش مشتری چون زهره بر ماه جبین آمد
ز عرش کبریا بر فرش چون نورش هویدا شد
ملائک در طوافش از یسار و از یمین آمد
چو از جان آفرین در صورت آمد نقش این
هزاران آفرین بر نقش از جان آفرین آمد
بتول آئینه شد آئینه ی اوصاف یزدان را
چنان آئینه را آئینه در عالم چنین آمد
ز حسن طلعتش افتاد عکس آفرینش را
ز عکس روی او پیدا بهشت و حورعین آمد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی