display result search
منو

رای خبرگان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 57 دریافت شده
سرودی با صدای پرویز طاهری و آهنگسازی احمدعلی راغب و شعری از بامداد جویباری
در این بستان که کاری پا نگیرد
الهی باغبان هرگز نمیرد
نگه کاتشین گلهای قانوس
ز سعی خبرگان زینت پذیرد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی