display result search
منو

روز انتخاب

  • 1 قطعه
  • 1':18" مدت زمان
  • 22 دریافت شده
ترانه ی پاپ با موضوع «وطن»
باز هم پنجره ای رو به فردا وا شد
زندگی زیبا شد، قطره ها باز به هم پیوستند
تا به دریا برسند

دوستان، وقت جاری شدن است
بشتابید که هنگام بهاری شدن است

روز همبستگی ما، انتخابی زیبا
روز گل دادن در آفتاب فردا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی