display result search
منو

مست جام عشق

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 123 دریافت شده
ترانه ی پاپ ارکسترال در وصف امام رضا (ع)
آن شاهد رعنا به رو
چون طره افشان می کند
از طره اش هر تار مو
صد دل پریشان می کند
آن شوخ چشم عشوه گر
صد دل برد از یک نظر
چستی و چالاکی نگر
آن آفت جان می کند
شهری کنون پابست او
مفتون چشم مست او
من دل برم از دست او
لطفی ست یزدان می کند
چون شانه گیرد در بنان
برخیزد از هرسو فغان
بس مرغ دل را آشیان
زان شانه ویران می کند
تابان نماید گاه و گه
رخ از پس زلف سیه
آن سان که شب از ابر و مه
خود را نمایان می کند
به به رخ رخشنده اش
وه وه که از یک خنده اش
صد شاه سازد بنده اش
صد بنده سلطان می کند
در راه آب وصل او
کز پس نمی آرد سبو
با وصف این دل آرزو
زان آب حیوان می کند
هان هیدجی از این خسان
بر گوشه ای خود را رسان
درمان درد بی کسان
شاه خراسان می کند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی