display result search
منو

فرزند ایران

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 55 دریافت شده
ترانه ی پاپ ارکسترال در وصف ایران و ایرانی با اجرای گروه کر
ای فرزند ایران
دوباره پیش رو فرصت درخشش است
زمان همت حماسه و کوشش است
خروش تو بر حریفان خروش دریا بر آتش است
نیای تو سام و کاوه و آرش است
فریدون و تهمتن و سیاوش است
نگاه تو تیغ آخر در آتش است
بتاز تکسوار تیزتک بتاز پرصلابت و پرتوان
برای میهن ای فرزند ایران بتاز
وجود تو همچو خورشید به تابش است
بتاب فرزند ایران برای ایران بتاب

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی