display result search
منو

چو دریا

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 237 دریافت شده
تصنیف شور ساخته پدرام درخشانی
تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
دری باشد که از رحمت بروی خلق بگشایی
ملامتگوی بی‌ حاصل ترنج از دست نشناسد
در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی
به زیورها بیارانید وقتی خوبرویان را
تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی
گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد
چو پایابم برفت از دست بدانستم که دریایی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:22

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی