display result search
منو

تو می بخشی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 75 دریافت شده
ترانه ی پاپ
یه عمری رو خطا کردم تو بخشیدی
تموم اشتباهاتم رو فهمیدی
تو فهمیدی که راه رو اشتباه می رم
ولی گفتی که باز دستات رو می گیرم
تو می تونی گناهام رو ببخشی باز
منم محتاج این لبخند و این اعجاز
منی که غرق دنیای خودم می شم
منی که عمریه درگیر تشویشم
تو می شی آشیون قلب داغونم
تو معبود دل زار و پریشونم
برای شکر نعمت های هرروزت
یه عمری پای این سجاده می مونم
تو می تونی گناهام رو ببخشی باز
منم محتاج این لبخند و این اعجاز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی