display result search
منو

هفت اقلیم عشق

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 225 دریافت شده
ترانه ی پاپ در وصف میهن
به نام خداوند جان آفرین
به یاد شهیدان این سرزمین
ندا آمد از ملتی قهرمان
بپیچید درهم زمین و زمان
به میدان درآیید پیر و جوان
که ویران شود خانه ی دشمنان
چهل قوم از هفت اقلیم عشق
به تاریخ دادند تعلیم عشق
هنر نزد ایرانیان است و بس
ندادند شیر ژیان را به کس
چو ایران نباشد، تن من مباد
در این بوم و بر، زنده یک تن مباد
همه روی یک سر به جنگ آوریم
جهان بر بداندیش تنگ آوریم
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
به از آن که کشور به دشن دهیم
بیایید سرباز ایران شویم
نگهبان خاک دلیران شویم
که هرسال با برگی از سرنوشت
بسازیم از این حماسه بهشت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی