display result search
منو

گوهر و دریا

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 114 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
همه را بیازموندن ز تو خوشترم نیامد
چو فرو شدن به دریا در و گوهرم نیامد
ز پی ات مراد خود را دو سه روز ترک کردم
چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد
خردم بگفت بر بند ز مسافران گردون
چه شکسته پا نشستی که مسافرم نیامد
چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل
به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد
چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان
چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد
برو ای من پریشان تو و آن دل پشیمان
که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی