display result search
منو

نور باغ بهشت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 100 دریافت شده
تصنیف افشاری ساخته رضا شیعه‌ زاده
امروز عالمی ز تجلی منور است
میلاد باسعادت زهرای اطهر است
نوری کز آن حدیقه جنت منور است
نور جمال زهره زهرای اطهر است
در وصف او گر ام‌ابیها شنیده است
این خود یکی از فضایل آن پاک گوهر است
هر مادر آورد پسر از اوست مفتخر
بالنده مانده گیتی از این نیک دختر است
تنها نه دختر است رسول خدای را
کز رتبه بر ولی خدا نیز همسر است
در حیرتم چه مدح سرایم به حضرتی
کو را مدیحه خوان ز شرف ذات داور است


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی