display result search
منو

نوای شیفتگان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 74 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود
سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود
ذره‌ ای در همه اجزای من مسکین نیست
که نه آن ذره معلق به هوای تو بود
تا تو را جای شده ای سرو روان در دل من
هیچکس می نپسندم که به جای تو بود
خوش بود ناله دل سوختگان از سر درد
خاصه دردی که به امید دوای تو بود
به وفای تو که گر خشت زنند از گل من
همچنان در دل من مهر و وفای تو بود
پادشاهیش همین بس که گدای تو بود

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 7:15

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی