display result search
منو

رهزن دل

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 50 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
به شب ماهی میان کاروان، کاروان است
که روی او دلیل راه هر ساربان است
چه جای ساربان که اندر پی او
ز دلها کاروان در کاروان است
عجب آید مرا زان رهزن دل
که در شب رهنمای رهروان است
چنین ماهی چو بر روی زمین است
زمین را صد شرق بر آسمان است
به زیر سایه کی بوده خورشید
رخش خورشید و زلفش سایبان است
به هر منزل که می راند شب و روز
شتابان جان ما در پی روان است

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:52

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی