display result search
منو

نقش همت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 139 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون شهدا
ما خداجویان که نقش همت از خون می زنیم
پرچم آزادگی بر بام گردون می زنیم
کوی جانبازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما
ز آن که ما آزاده ایم گر تپد در خون بدن ما
رنگ گل گیرد کفن ما جان به کف بنهاده ایم
گر به ره ما رهسپار شوی، از هدف ما باخبر شوی
راه مردان این بود
جان چه بدهی در ره خدا جاودانه که شوی فنا
اصل ایمان این بود
کشته بر گشته ساکن کوی زندگانی
زنده بود کی شود فنا روح جاودانی
هرکه نهد از سر صفا پا به کوی جانان
بر دل او می شود عیان جلوه ی نهانی
ای ایران ای خرم مرز جاودانه
ای نامت در گوشم خوش ترین ترانه
ما به خصم فسونگر تو کی امان بدهیم
در بهار تو پیر و جوان نغمه جان بدهیم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:28

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی