display result search
منو

نقش همت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 79 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون شهدا
ما خداجویان که نقش همت از خون می زنیم
پرچم آزادگی بر بام گردون می زنیم
کوی جانبازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما
ز آن که ما آزاده ایم گر تپد در خون بدن ما
رنگ گل گیرد کفن ما جان به کف بنهاده ایم
گر به ره ما رهسپار شوی، از هدف ما باخبر شوی
راه مردان این بود
جان چه بدهی در ره خدا جاودانه که شوی فنا
اصل ایمان این بود
کشته بر گشته ساکن کوی زندگانی
زنده بود کی شود فنا روح جاودانی
هرکه نهد از سر صفا پا به کوی جانان
بر دل او می شود عیان جلوه ی نهانی
ای ایران ای خرم مرز جاودانه
ای نامت در گوشم خوش ترین ترانه
ما به خصم فسونگر تو کی امان بدهیم
در بهار تو پیر و جوان نغمه جان بدهیم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 4:28

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی