display result search
منو

افسانه

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 32 دریافت شده
تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی
ما روشنی روز به دیدار تو دیدیم
از پرتو روی تو ز شب ها بدمیدیم
پروانه صفت بال نهادیم در این عشق
تا شمع وجود تو بر خویش بدیدیم
در گوشه ی محراب فلک، جای گزیدیم
جانبازی ما در طلبت کار هوا نیست
افسانه ی این عشق، بر افسانه شنیدیم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:34

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی